Geero Webshop België

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

1. Geldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna 'Voorwaarden' genoemd) zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten via de online winkel, www.geero.be tussen niceshops GmbH en klanten, die consumenten zijn.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven.

2. Erkenning van de voorwaarden

De klant accepteert deze algemene voorwaarden en gaat er mee akkoord zodra hij een bestelling plaatst.

3. Verdedigingsklausule

Het opnemen van eventuele voorwaarden door de klant, die van deze algemene voorwaarden afwijken, wordt afgewezen tenzij uitdrukkelijk aanvaard door niceshops GmbH

4. Conclusie

4.1. Internetoptreden van niceshops GmbH op de website www.geero.be
De productpresentatie op de website vormt geen aanbod in juridische zin. Het is een uitnodiging aan de klant om zelf een aanbod te doen. Het aanbod in juridische zin doet de klant door het voornemen van een bestelling. De bevestiging van het ontvangst van de bestelling vindt plaats samen met de acceptatie van de bestelling, onmiddelijk na verzending via een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is het koopcontract tot stand gekomen.

4.2. Bestelproces
In het overzicht van het assortiment van de online shop www.geero.be kan de klant de/het gewenste product(en) selecteren door op de knop "In winkelmandje" te klikken. De geselecteerde goederen worden tijdens het bezoek van de klant in de winkelwagen opgeslagen op de website www.geero.be. Door op de knop "Naar kassa" te klikken naast de goederen in het winkelmandje, gaat het bestelproces verder. Op de volgende pagina wordt de klant gevraagd zich te registreren voor de online winkel, als hij al een account heeft, of om zich opnieuw te registreren. De klant selecteert vervolgens de bezorglocatie en de betaalmethode van zijn keuze en voert de gegevens in die nodig zijn voor de betaling. Bij het kiezen van externe betaaldiensten, zoals PayPal, wordt de klant doorgestuurd naar de externe website van de betreffende betaalserviceaanbieder. Voordat de bestelling wordt geplaatst, worden de gegevens die relevant zijn voor de bestelling samengevat in een "besteloverzicht". Het staat de klant vrij om zijn gegevens nogmaals in het bestellingsoverzicht te controleren en zo nodig te corrigeren, voordat hij zijn bestelling verstuurt door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken en naar niceshops GmbH verzendt. Door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen die door hem zijn geselecteerd te kopen.

4.3. Orderbevestiging
niceshops GmbH zal na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven, om de ontvangst van de bestelling te bevestigen en de inhoud hiervan te reproduceren (hierna "Orderbevestiging" genoemd). De orderbevestiging houdt geen aanvaarding in van het aankoopaanbod van de klant door niceshops GmbH. Als niceshops GmbH weigert het contract te sluiten, wordt de klant hiervan onmiddelijk op de hoogte gebracht via e-mail.

5. Opslag van de contracttekst

De tekst van het contract, dat wil zeggen de gegevens van de klant en het bestelproces, wordt opgeslagen door niceshops GmbH en kan door de klant worden bekeken onder de link "Mijn account" of "Mijn bestellingen". Daarnaast stuurt niceshops GmbH een orderbevestiging en deze algemene voorwaarden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven.

6. Annuleringsrecht
U kunt de goederen zonder opgave van reden binnen 14 dagen retourneren door de goederen terug te sturen. U vindt hier informatie over het retourneren.

Annulering

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op contracten voor goederen die per post als pakket kunnen worden verzonden.

Herroepingsrecht voor verzending van pakketgoederen

Als consument heeft u het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: belgie@geero.bike
Fax: (+43) 720 710740 9000

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om het contract op te zeggen informeren.

U kunt daarvoor ons voorbeeldformulier gebruiken, wat niet verplicht is. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere betaalmethode dan de gunstige standaardlevering die wij aanbieden) en moeten onmiddelijk terugbetaald worden, uiterlijk veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden kosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U hebt de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract aan ons

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

worden teruggestuurd of overgedragen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Contracten voor de levering van de goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of verstrekking door de consument gezaghebbend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument, kunnen niet worden ingetrokken.

Gedetailleerde informatie over retourneren vindt u hier.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

  1. Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of levering door de consument gezaghebbend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
  2. Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden,
  3. Contracten voor de levering van goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheid of hygiëne, indien geopend of gebruikt na levering,
  4. Contracten voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onmiskenbaar met andere goederen na levering zijn vermengd,
  5. Contracten voor de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs werd overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van het contract kan worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
  6. Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd,
  7. Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.

Klik hier, om een voorbeeld retourformulier te downloaden.

Einde van het annuleringsbeleid

7. Prijzen

1. Alle prijzen zijn totale prijzen; ze omvatten de verpakkingskosten evenals de wettelijke omzetbelasting (omzetbelasting).

2. Prijsfouten voorbehouden. Als de juiste prijs hoger is, wordt er contact opgenomen met de klant; In dit geval kan een contract alleen worden gesloten als de klant wil kopen tegen de werkelijke prijs. Als de juiste prijs lager is, wordt deze prijs in rekening gebracht.

8. Verzendkosten

1. Naast de vermelde productprijzen worden verzendkosten toegevoegd. U kunt meer te weten komen over het bedrag van de verzendkosten bij de aanbiedingen

De toepasselijke BTW is inbegrepen in de verzendkosten.

2. Bij betaling onder rembours is de remboursheffing extra. Dit wordt niet aan de klant in rekening gebracht, maar hij moet ze rechtstreeks aan de bezorger betalen.

9. Leveringsvoorwaarden

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering uitgevoerd op het door de klant opgegeven adres. Wij leveren ook aan pakketstations.

2. De geschatte levertijd wordt direct in het winkelmandje aangegeven. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van niceshops GmbH. Voor betaling onder rembours of factuuraankoop, begint de leveringstermijn één dag na de datum van het sluiten van het contract. In andere gevallen begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van de bestelling.

3. In geval van schade aan de goederen tijdens het transport, dient de klant de schade onmiddellijk aan de vervoerder te melden en de schade daar te doen gelden.

4. niceshops GmbHis niet verantwoordelijk als er bezorgingsdrempels zijn op het gebied van leveranciers of fabrikanten. Als levering of naleving van een overeengekomen levertijd onmogelijk is vanwege omstandigheden buiten de macht van niceshops GmbH, heeft niceshops GmbH het recht om het contract in zijn geheel of gedeeltelijk te herroepen. niceshops GmbH zal de klant onmiddelijk informeren. Schadeclaims zijn uitgesloten voor deze zaak. Over bestaande leveringsbeperkingen zal de klant vóór het begin van het leveringsproces worden geïnformeerd.

10. Vervaldatum en eigendomsvoorbehoud

1. De aankoopprijs is uiterlijk bij levering van de goederen verschuldigd.

2. Tot aan de volledige betaling is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van niceshops GmbH.

11. Betalingsvoorwaarden

1. niceshops GmbH accepteert de volgende betaalmethoden: vooruitbetaling, factuur, onder rembours, automatische incasso, PayPal, creditcard (Visa, Mastercard, American Express en Diners) en Sofortüberweisung.

2. Bij vooruitbetaling maakt de klant het factuurbedrag binnen 7 dagen na het sluiten van het contract over op de rekening van niceshops GmbH (bankgegevens in de bestelbevestiging en opdruk zichtbaar). De verzending vindt pas plaats na ontvangst van de betaling.

3. Bij betaling per automatische incasso is niceshops GmbH gemachtigd door de klant om een incassomachtiging af te geven om de prijs te incasseren van de bankrekening van de klant volgens de prijs van het besteloverzicht. De klant moet zorgen voor voldoende dekking op de bankrekening. Wijzigingen in de bankgegevens moeten onverwijld worden aangekondigd aan niceshops GmbH. niceshops GmbH behoudt zich het recht voor om kosten die zijn ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze verplichtingen, bij de klant te liquideren.

Om u de aantrekkelijke betaalmethodes automatische incasso en factuur voor Oostenrijk en Duitsland aan te kunnen bieden, werken wij samen met RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlijn (hierna "RatePAY"). Als er een effectieve koopopvereenkomst tussen u en ons wordt gesloten bij het gebruik van een RatePAY-betaalmethode, dan storten wij onze betalingsaanvraag over naar RatePAY. Wanneer we de betalingstermijn van de RatePAY-betalingsmethode bebruiken, dragen wij onze betalingsaanvraag over aan de partnerbank van RatePAY GmbH.

Als u kiest voor een van de aangeboden RatePAY-betaalmethodes, stemt u in met de overdracht van uw gegevens die gerelateerd zijn aan de bestelling, die gebruikt worden voor identiteits- en kredietcontroles, evenals het contract, aan RatePAY GmbH.

Voor meer informatie, zie de Aanvullende Voorwaarden en de Privacyverklaring voor RatePAY Betalingsformulieren, die deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden en zullen van toepassing zijn telkens wanneer u een RatePAY-betaalmethode kiest.

Voor klanten uit Oostenrijk gelden de volgende aanvullende voorwaarden en bepalingen en de Privacyverklaring voor betaalmethoden van RatePAY..

Voor klanten uit Duitsland gelden de volgende aanvullende voorwaarden en bepalingen en de Privacyverklaring voor betaalmethoden van RatePAY.

4. Bij betaling onder rembours betaalt de klant de rembourskosten rechtstreeks aan de bezorger. Het bedrag van de rembourskosten hangt af van het land van levering. U wordt voor het bestellen op de hoogte gebracht van de kosten.

5. Als u met een creditcard betaalt, wordt uw creditcard belast bij het voltooien van de bestelling. Dit gebeurt zelfs als we de goederen niet op voorraad hebben en alleen binnen enkele dagen kunnen worden verzonden.

6. Paypal - u betaalt het factuurbedrag via de online provider PayPal. U moet daar geregistreerd zijn of je eerst registreren. Na legitimatie met de toegangsgegevens kunt u de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Meer informatie vindt u tijdens het bestelproces.

7. Vanaf de 3e voltooide bestelling kunnen onze klanten ook kopen met betaling per factuur.

8. Sofortüberweisung - Het debit van de aankoopprijs van uw account vindt plaats bij het voltooien van de bestelling..

9. De wettelijke standaardregels zijn van toepassing. Herinneringskosten kunnen worden geclaimd vanaf de tweede herinnering.

12. Garantie

1. Tenzij anders vermeld, zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing.

2. De garantie is uitgesloten in het geval van defecten veroorzaakt door de klant. Dit is met name het geval bij onjuiste bediening, onjuiste bediening of niet-geautoriseerde reparatiepogingen.

3. In het geval van levering van gebruikte goederen, vervallen de garantieclaims binnen één jaar.

4. De verkorte verjaringstermijn is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens letsel aan leven, ledematen, gezondheid of andere

schade op grond van grove nalatigheid door niceshops GmbH of opzettelijke of grove nalatigheid door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent van niceshops GmbH. De verkorte verjaringstermijn is ook niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding wegens nalatige of opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de naleving door de klant regelmatig kan worden bevestigd.

5. Als geleverde artikelen duidelijk materiaal- of fabricagefouten bevatten (inclusief transportschade), vragen we de klant om dit onmiddellijk aan ons te melden.

6. Voor zover er een fabrieksgarantie bestaat, moet de klant de claims die hieruit voortvloeien rechtstreeks tegen de fabrikant doen gelden. De aansprakelijkheid van niceshops GmbH onder de garantie is uitgesloten.

13. Vrijwaring

1. Schadevergoedingsclaims tegen niceshops GmbH zijn uitgesloten, zolang niceshops GmbH of hun plaatsvervangende agenten niet opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld.

2. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, voor nalatigheid of opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen of voor zover de verplichte aansprakelijkheid volgens de Productaansprakelijkheidswet of vanwege nalatigheid bij het sluiten van het contract of vanwege andere plichtsverzuimen of onrechtmatige aanspraken op vergoeding van schade aan eigendommen, blijft onverlet. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de naleving door de klant regelmatig kan worden bevestigd.

14. Recht op schuldverrekening, recht van retentie

1. De klant heeft geen recht op verrekening van onze vorderingen, tenzij de tegenvorderingen van de klant rechtsgeldig zijn vastgesteld, of onbetwist zijn. De klant heeft ook het recht om te verrekenen met onze vorderingen als hij claims voor gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract claimt.

2. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op hetzelfde koopcontract.

15. Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbepalingen zijn opgenomen in het Privacybeleid.

16. Wijziging van de algemene voorwaarden / wijziging reservering

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is om nadelige equivalentieproblemen op te heffen of om zich aan te passen aan gewijzigde wettelijke of technische voorwaarden. We informeren de klant over een wijziging van het laatst bekende e-mailadres van de klant door de inhoud van de gewijzigde regelgeving te melden. De wijziging wordt een integraal onderdeel van het contract als de klant ons niet schriftelijk of in tekstvorm binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging van opname in de contractuele relatie tegenspreekt.

17. Splitsbaarheidsclausule

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

18. Contracttaal
De beschikbare taal voor het contract is Nederlands

19. Contractenrecht

De Oostenrijkse wet wordt toegepast op de contractuele relatie.

20. Online geschillenbeslechting van de Europese Commissie

Als u problemen ondervindt, kunt u een klacht indienen via dit platform en laten verwerken door een onafhankelijke dienst voor geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure door een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Gebaseerd op voorbeeldvoorwaarden van VON ZANTHIER & SCHULZ

Geen spam - uitsluitend coole specials en aanbiedingen. Registreer je voor onze nieuwsbrief.

Volg ons op