Privacybeleid

Overzicht

Welkom bij www.geero.be! Zorg dat u een beeld krijgt van hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u ons platform bezoekt, onze webshop gebruikt of anderszins een zakelijke relatie met ons heeft (Art 13, Art 14 AVG; § 96 Paragraaf 3 TKG (Oostenrijkse telecommunicatiewet)).

Welke gegevens verwerken we als je ons platform bezoekt?

Wanneer u ons platform bezoekt, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Browsertype,
 • Besturingssysteem,
 • Land,
 • Datum en tijd en duur bij toegang tot het platform,
 • Gedeeltelijk gemaskeerd IP-adres en pagina's die op onze website zijn bezocht, inclusief in- en uitgangspagina's,
 • Betalingsgegevens tijdens het online winkelen,
 • Contactgegevens tijdens het online winkelen,
 • Gegevens die u invoert via een contactformulier,
 • E-mailadres,
 • Verzending van nieuwsbrief,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum (voor producten die alcohol bevatten),
 • Bestelde producten.

De verwerking van deze gegevens wordt gerechtvaardigd door ons legitieme belang bij de exploitatie van ons platform (Art. 6 lid 1 lit f AVG).

Voor de werking van ons platform en webshops kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan de volgende ontvangers:

Ontvangers van de gegevens Doel van de gegevensverwerking Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Vestigingsplaats Basis voor doorgifte naar een derde land Betreft
Hetzner Online GmbH Website hosting Overwegend gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG) Duitsland Binnen de EER Website gebruikers
AWS EMEA SARL Geautomatiseerde e-mails verzenden Overwegend legitieme belangen (Art 6 Paragraaf 1 lit f AVG), contractuele verplichting (Art 6 Paragraaf 1 Lit b AVG) Luxemburg Binnen de EER Klanten
AWS EMEA SARL Verzenden van de nieuwsbrief Toestemming volgens Art 6 Paragraaf 1 lit a AVG
Luxemburg
Binnen de EER Klanten
Sendinblue GmbH Verzenden van de nieuwsbrief Toestemming volgens Art 6 Paragraaf 1 lit a AVG Duitsland Binnen de EER Klanten
Adyen NV Verwerking van online transacties Overwegend gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG) Nederland Binnen de EER Klanten
Klarna Bank AB (pub) Verwerking van online transacties Overwegend gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG)
Zweden
Binnen de EER Klanten
SIX Payment Services Ltd Verwerking van online transacties Overwegend gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG) Zwitserland Buiten de EER (adequaatheidsbesluit volgens Art 45 AVG) Klanten uit het land van levering Zwitserland
Amazon Payments Europa sca Verwerking van online transacties Overwegend gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG)
Contractuele verplichting (Art 6 Paragraaf 1 lit b AVG)

Luxemburg

Binnen de EER
Klanten
PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA Verwerking van online transacties Overwegend gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG)
Contractuele verplichting (Art 6 Paragraaf 1 lit b AVG)
Luxemburg Binnen de EER Klanten
Freshworks Inc Afhandelen van klantvragen Overwegend gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para 1 lit f AVG), verwerker (Art. 28 AVG) Verenigde Staten Standaard gegevensbeschermingsclausule volgens Art 46 AVG Website gebruikers & klanten
Bamboo HR LLC Compliant sollicitantenbeheer Verwerker (Art 28 AVG) Verenigde Staten Standaard gegevensbeschermingsclausule volgens Art 46 AVG Solicitanten voor Niceshops GmbH

Overzicht van de gebruikte "technische" cookies

De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen met behulp van zogenaamde "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van het platform mogelijk maken. Ze worden gebruikt om tijdelijke gegevens van de websitebezoeker te herkennen en op te slaan. We gebruiken alleen cookies voor zover nodig om met u te communiceren via het platform.

Deze technische cookies worden geactiveerd zodra u ons platform bezoekt.

De volgende cookies worden op ons platform gebruikt op basis van ons overwegend gerechtvaardigd belang (art. 6 para. 1 lit. f AVG):

Naam Doel van de verwerking Duur van opslag Land van verblijf van de ontvanger
shopcart Slaat de geselecteerde producten op de website op voor later winkelen. Sessie Oostenrijk
S Er is een servertoewijzing gemaakt om de website te leveren. Sessie Oostenrijk
NICEID De gebruiker wordt anoniem geïdentificeerd op de server en bedient onder andere de fraudeopsporing
Sessie
Oostenrijk
consent_cookie Het slaat alle cookies en cookie-opt-ins op die zijn geaccepteerd 10 jaar Oostenrijk

Overzicht van de gebruikte "advertentiecookies"

Naast de hierboven beschreven "technische cookies" gebruiken we ook zogenaamde advertentiecookies (inclusief "statistische cookies"). Deze advertentiecookies maken het mogelijk uw interesses beter te begrijpen en te evalueren. Met behulp van advertentiecookies kunnen wij uw "surfgedrag" buiten de grenzen van onze website combineren met gegevens van andere websites. Op deze manier willen we de interesses van onze platformbezoekers beter begrijpen en hen specifieker aanspreken.

We respecteren dat niet elke bezoeker van het platform dit leuk zou vinden. Daarom verwerken wij uw gegevens in de loop van advertentiecookies alleen als u hiermee akkoord gaat (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken, waarbij de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking heeft plaatsgevonden, gerechtvaardigd blijft.

Deze advertentiecookies worden pas geactiveerd nadat u uw toestemming heeft gegeven.

Naam Doel van de verwerking Duur van opslag Geregistreerd kantoor Doel van openbaarmaking
uid Marketingdoeleinden 1 jaar Frankrijk De verzamelde informatie wordt gebruikt om advertentieplaatsingen te personaliseren.
uid Marketingdoeleinden 1 jaar De verzamelde informatie wordt gebruikt om advertentieplaatsingen te personaliseren.
mdrds_vid Marketingdoeleinden 1 jaar Duitsland De verzamelde informatie wordt gebruikt om advertentieplaatsingen te personaliseren.
mdrds_nin_668 Marketingdoeleinden Sessie Duitsland De verzamelde informatie wordt gebruikt om advertentieplaatsingen te personaliseren.
fr Marketingdoeleinden 90 dagen VS De verzamelde informatie wordt gebruikt om advertentieplaatsingen te personaliseren.
fatm_vid Marketingdoeleinden 1 jaar VS De verzamelde informatie wordt gebruikt om advertentieplaatsingen te personaliseren.
fatm_nin_660 Marketingdoeleinden 1 dag VS De verzamelde informatie wordt gebruikt om advertentieplaatsingen te personaliseren.
cvt Marketingdoeleinden 14 dagen Oostenrijk Gebruik van remarketingcampagnes
_uetvid Marketingdoeleinden 16 dagen Oostenrijk Gebruik van remarketingcampagnes
_uetsid Marketingdoeleinden 1 dag Oostenrijk Gebruik van remarketingcampagnes
_hjid Verbetering van de ervaring 1 jaar Malta Verbetering van de gebruikerservaring door nauwkeurigere gegevens over surfgedrag
_hjTLDTest Verbetering van de ervaring Sessie Malta Verbetering van de gebruikerservaring door nauwkeurigere gegevens over surfgedrag
_hjAbsoluteSessionInProgress Verbetering van de ervaring Sessie Malta Verbetering van de gebruikerservaring door nauwkeurigere gegevens over surfgedrag
_gid Statistische doeleinden 1 dag Oostenrijk Statistische traceerbaarheid van surfgedrag
_gcl_au Statistische doeleinden 90 dagen Oostenrijk Statistische traceerbaarheid van surfgedrag
_ga Statistische doeleinden 2 jaar Oostenrijk Statistische traceerbaarheid van surfgedrag
_fbp Marketingdoeleinden 90 dagen Oostenrijk Gebruik van remarketingcampagnes
__Secure-3PSIDCC Detectie van ingelogde gebruikers 1 jaar VS Detectie van aangemelde Google-accounts
__Secure-3PSID Detectie van ingelogde gebruikers 2 jaar Ierland Detectie van aangemelde Google-accounts
__Secure-3PSID Detectie van ingelogde gebruikers 2 jaar VS Detectie van aangemelde Google-accounts
__Secure-3PAPISID Detectie van ingelogde gebruikers 2 jaar VS Detectie van aangemelde Google-accounts
__Secure-3PAPISID Detectie van ingelogde gebruikers 2 jaar Ierland Detectie van aangemelde Google-accounts
SSID Marketingdoeleinden 2 jaar VS Gebruik van remarketingcampagnes
SIDCC Marketingdoeleinden 1 jaar VS Gebruik van remarketingcampagnes
SID Marketingdoeleinden 2 jaar VS
SEARCH_SAMESITE Marketingdoeleinden 6 maanden VS
SAPISID Marketingdoeleinden 2 jaar VS Gebruik van remarketingcampagnes
NID Marketingdoeleinden 1 jaar Ierland Gebruik van remarketingcampagnes
NID Marketingdoeleinden 6 maanden VS Gebruik van remarketingcampagnes
MUID Marketingdoeleinden 1 jaar VS Gebruik van remarketingcampagnes
HSID Marketingdoeleinden 2 jaar VS Gebruik van remarketingcampagnes
DV Marketingdoeleinden Sessie VS
APISID Marketingdoeleinden 2 jaar VS
AID Marketingdoeleinden 1,5 jaar VS
_fw_crm_v Contactoptie 1 jaar Ierland Chatoptie op locatie

Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens als we een zakelijke relatie hebben?

In het kader van onze zakelijke relatie met klanten of leveranciers verwerken wij gegevens op basis van contractuele (verwerking van de contractuele relatie met u, precontractuele verplichtingen, facturering van diensten, verzending van documenten, communicatie voor contractverwerking) en wettelijke verplichtingen (wettelijk verplichte opslag in de zin van § 132 BAO (Oostenrijke Federale Belastingcode)) (artikel 6, lid 1, onder b en c AVG), evenals vanwege onze gerechtvaardigde belangen of vanwege de gerechtvaardigde belangen van derden (artikel 6, lid 1, onder f), AVG), namelijk:

 • ten behoeve van interne administratie en beheer van uw business case voor zover nodig (bijv. verwerking van uw business case, doorsturen van uw business case naar verschillende afdelingen, archivering van bestanden, archiveringsdoeleinden, correspondentie met u)
 • met het oog op directe reclame (bijv. mailing, e-mailing, tevredenheidsonderzoeken, felicitaties, statistische evaluaties); We willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Bewering en verdediging van juridische claims

voor zover vereist. De verwerking van uw gegevens dient om uw zakelijke relatie op gang te brengen, te onderhouden en te verwerken. Indien u deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij uw business case helaas niet in behandeling nemen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld om fiscale redenen moeten contracten en andere documenten uit onze contractuele relatie doorgaans zeven jaar worden bewaard (BAO (Oostenrijke Federale Belastingcode) artikel 132). In gerechtvaardigde individuele gevallen, bijvoorbeeld om te doen gelden en ons te verdedigen tegen juridische claims, kunnen we uw gegevens tot 30 jaar na het einde van de zakelijke relatie bewaren.

We bewaren gegevens van geïnteresseerde partijen tot drie jaar vanaf het moment dat de geïnteresseerde voor het laatst contact met ons heeft opgenomen.

Wie mag uw gegevens ontvangen?

In het kader van onze zakelijke relatie kan het nodig zijn dat wij uw gegevens overdragen aan de volgende ontvangers:

Ontvanger van de gegevens Doel van gegevensverwerking Juridische basis voor gegevensverwerking Geregistreerd kantoor Basis voor verzending naar een derde land
Logistieke dienstverlener Transport van bestellingen Wettelijke verplichting (Art 6 para. 1 lit c AVG) Meestal EER, maar in uitzonderlijke gevallen ook derde landen Indien buiten de EER - Art 49, lid 1 b en e AVG

Verzameling van gegevens uit andere bronnen (Art 14 AVG)

In de loop van een zakelijke relatie, of een initiatie hierin, is het natuurlijk noodzakelijk om de zakenpartner te onderzoeken. Dit wordt alleen gedaan voor zover nodig. In deze context kunnen gegevens worden opgevraagd en verwerkt uit de volgende bronnen:

Bron Openbaar beschikbaar? Betrokken gegevens Doel / rechtvaardiging
Bedrijfswebsite Ja Contact- / structuurgegevens Contactopname voor zakelijke doeleinden

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming of profilering plaats (Art 13 (2) lit f AVG)?

Op onze website vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. In de loop van het bestelproces is het echter mogelijk dat de betreffende betalingsdienstaanbieder profilering gebruikt om fraude op te sporen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot gegevensverwerking?

We willen u erop wijzen dat u, als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan:

 • Het recht heeft om informatie op te vragen over welke van uw gegevens door ons worden verwerkt (zie in detail Art 15 AVG).
 • Het recht heeft om correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens over u te verzoeken (zie in detail Art 16 AVG).
 • Het recht heeft om uw gegevens te laten verwijderen (zie in detail Art 17 AVG).
 • Het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die nodig is om uw legitieme belangen of die van een derde te beschermen. Dit geldt in het bijzonder voor de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden.
 • Het recht heeft om de overdracht van de door u verstrekte gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat.

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde per e-mail in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot nu toe heeft plaatsgevonden (Art. 7 para. 3 AVG).

Wat zijn uw rechten om in beroep te gaan?

Als er, tegen de verwachting in, een schending is van uw recht op rechtmatige verwerking van uw gegevens, neem dan contact met ons op per post of e-mail. We zullen proberen uw verzoek onmiddellijk te behandelen. Maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is voor gegevensbeschermingsaangelegenheden.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan gerust contact op met onze coördinator voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

Verantwoordelijken

De verantwoordelijke persoon met betrekking tot Art 4 Z 7 AVG is:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
belgie@geero.bike
(+43) 720 710740 9000

ATU63964918

FN302888z

Algemeen directeuren: Roland Fink, Mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler

Regionale rechtbank van Graz voor burgerlijke zaken

Districtscommissie Zuidoost-Stiermarken

Lid van de handelsafdeling, de Kamer van Koophandel in Stiermarken.

Auteur: Advocaat, Dr. Tobias Tretzmüller, LL.M (IT-LAW); https://www.digital-recht.at/

Copyrightinformatie: gebruik van deze gegevensbeschermingsverklaring, of zelfs delen ervan, zonder toestemming van de auteur vormt een inbreuk op het auteursrecht.